Úvod > Outsourcing

Outsourcing


Společnost AVe-comp s.r.o. si je vědoma, že jsou jistá rozhodnutí, která jsou v našem životě důležitá a zlomová. Jedním z takovýchto rozhodnutí je i svěření se do péče někoho jiného. Jako převážná většina nemáme problém se svěřit do péče lékaře, dát auto do servisu, ale když máme svěřit správu IT nějaké „cizí“ společnosti ? V tu chvíli vyvstane na mysli spousta otázek a pochybností.

Správný výběr partnera, který se Vám bude o IT/ICT starat je jedním z důležitých rozhodnutí pro společnosti, které chtějí zefektivnit chod IT, zajistit si zastupitelnost zdrojů při řešení možných problémů, které mohou vzniknout v oblasti hardware a software a mnoho dalšího.

Podívejme se nejprve trochu na význam slova Outsourcing.

Outsourcing (anglicky out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili sub-kontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to tedy druh dělby práce, činnost však není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smlouvy.

Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k soustředění na hlavní činnosti firmy, a to v zájmu její konkurenceschopnosti.

Outsourcing znamená uskutečňování činností prostřednictvím jiných subjektů (firem). Metoda outsourcingu se provozuje již od sedmdesátých let a v létech osmdesátých se stala pro mezinárodní koncerny, jako např. Kodak, Xerox, GM, apod., součástí podnikových procesů pro vybrané podpůrné oblasti. V České republice máme dlouhodobou tradici v poskytování outsourcingu.

V oblasti IT využívají outsourcing společnosti, které poznaly, že vlastní vývoj a údržba jejich informačního systému je pro ně z ekonomického hlediska nevýhodná. Využívají služeb počítačových firem - poskytovatelů outsourcingu, kterým předají odpovědnost za návrh, budování a správu jejich informačního systému.

Je naprosto zřejmé, že celý outsourcing není jen o dobře napsané smlouvě, o řešení problémů, o rychlosti reakce dodavatelské společnosti, ale je především o důvěře, zodpovědnosti, pochopení klienta a nastavení služeb dle jeho požadavků v závislosti na jeho potřeby, které má na IT/ICT při své každodenní činnosti.

Při sestavování služeb se řídíme tímto cílem, který je klíčový při vytváření dlouhodobých, trvalých a pevných vzájemných vztahů.


AVe-comp, s.r.o., 2009
Hněvkovská 1241/34, 148 00 Praha 4