Úvod > Produkty > SmartMEDIX


SmartMEDIX


SmartMEDIX® je modulární informační systém pro zařízení v zdravotnické či sociální sféře. SmartMEDIX® nachází uplatnění v ambulancích, poliklinikách, specializovaných zařízeních, sociálních ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, v oblasti prenatálního screeningu případně v zařízeních s integrovanou laboratoří.

SmartMEDIX® zahrnuje všechny běžné funkcionality zdravotnického systému jako vedení dokumentace, žádanky, vyúčtování péče na zdravotní pojišťovny, přímé platby, plánování apod. Nadto SmartMEDIX disponuje pokročilými funkcemi pro pořizování dokumentace, usnadněním mnoha úkonů použitím čtečky čárových kódů atp.

Při vývoji systému byl kladen maximální důraz účelnost, intuitivnost, přehlednost a optimalizaci množství zobrazovaných informací a ovládacích prvků pro jednotlivé uživatele dle zaměření a pracovního zařazení.

Dosavadní uživatelé systému SmartMEDIX všech věkových kategorií a různých úrovní praxe při práci s podobnými systémy potvrzují, že jim práce se systémem od počátku nečinila potíže.
Většina žádanek a formulářů vychází ze svých papírových předloh, které jsou mezi zdravotníky velmi zažité. Pro jednotlivá textová pole lze uživatelsky připravit výběrové seznamy, které pak činí pořizování žádanek velmi jednoduchým a efektivním.Klíčové vlastnosti


Škálovatelnost

SmartMEDIX lze provozovat a nakonfigurovat jak pro malou ambulanci, tak pro velké zařízení s propojenými pobočkami v několika dislokovaných pobočkách pracujících nad jednou databází. Systém je schopen zachytit rozmanitou organizační strukturu včetně nastavení specifických parametrů dle smluv se zdravotními pojišťovnami. Technicky je škálovatelnost dána podporou dvou databázových platforem – Firebird pro menší zařízení a MsSQL Server, kde je limit uživatelů dán pouze licencí a výkonem hardware serveru.
Informační panel

Informační panel

SmartMEDIX disponuje postranním infomačním panelem (vizitkou), který může obsahovat desítky vybraných údajů aktivního pacienta. Údaje lze konfigurovat dle odbornosti, pracovního zařazení apod. V libovolném okamžiku a zobrazení tak má zdravotnický pracovník náhled na požadované údaje aktivního pacienta .
Předdefinované datové formuláře

Předdefinované datové formuláře

Běžné denní záznamy, zprávy, reverzy a další položky dokumentace lze pořizovat nejen s použitím připravených frází, avšak rovněž pomocí předdefinovaných formulářů připomínajících internetové formuláře, které lze uživatelsky nebo dodavatelsky nastavit. Formuláře obsahují editační prvky jako zatržítka, výběrové seznamy, vícenásobné výběry a další. Tyto prvky vedou zdravotnické pracovníky k dodržování nastavených standardů při tvorbě dokumentace. Například právně závazné dokumenty jako reverzy apod. mohou mít části, které nelze upravovat. Formuláře dále obsahují datová pole, která se předvyplní daty z karty pacienta.

Sdílení dokumentace

Lze detailně řídit sdílení zdravotnické či ošetřovatelské dokumentace tak, aby např. jednotlivá pracoviště/odbornosti sdílely pouze kartotéku případně anamnézu a další části dokumentace a ekonomických dat zůstaly striktně odděleny.

Export

Data z libovolného tabulkového zobrazení lze jednoduše exportovat do většiny známých formátů případně prostřednictvím operace kopíruj a vlož přenést např. do MS Excel.

Čtečky čárových kódů

Řadu rutinních úkonů lze zefektivnit připojením čtečky čárových kódů. Lze snímat kódy pacientů, zdravotních výkonů či sociálních úkonů, pracovat ve skladovém hospodářství apod.

 
nahoru

Moduly


SmartMEDIX je vybudován modulárně. Jednotlivé moduly lze kombinovat a konfigurovat dle cílového nasazení.

 

Organizace základní modul pro zachycení organizační struktury zařízení, správu a zařazení personálu, definici uživatelských práv apod.
Subjekty modul spravující následující fyzické osoby, právnické osoby a spolupracující lékaře.
Ambulance vedení zdravotnické dokumentace: anamnéz, denních záznam, zpráv, vystavování žádanek, souvisejících dokumentů apod.
Pojišťovna nastavení vztahů se zdravotními pojišťovnami, vystavování a evidence dokladů, vyúčtování na zdravotní pojišťovny.
Finance definice sortimentu služeb případně prodávaných léčiv, natěžování klientských účtů, vystavování dokladů v CZK či EUR, tisk dokladů v několika jazycích.
Plánování pořizování a evidence objednávek v grafickém prostředí s možností kombinovaného zobrazení za více dnů či pracovišť najednou.
Nástroje zálohování dat, tisk štítků, správa úkolů, správa dokumentů.
Sociální agenda vedení ošetřovatelské a sociální dokumentace, plánování a sledování péče o klienty, vyúčtování nadstandardní péče.
IVF modul pro asistovanou reprodukci existuje zatím v  základní verzi s položkami interaktivní spermiogram s vyhodnocením, sledování cyklů se stimulačním protokolem a žádanky.
Laboratoř laboratoř má jednak klientskou část, tzn. příjem a prezentace výsledku a dále pak laboratorní část, kde lze evidovat žádanky, vzorky a zadávat výsledky. Klientskou a laboratorní část lze v rámci zařízení integrovat a pořizovat žádanky klikáním v  grafickém rozhranní.
Evidence příjem a propuštění klientů, dočasné propuštění a umístění na lůžko s historií umístění.
Depozita skladové hospodářství primárně orientované na léky a zdravotnický materiál s inventurami, výkazem použití pro jednotlivé pacienty, převodem mezi sklady apod.
Nemocnice/LDN chorobopis s generováním ošetřovacích dnů, přehled hospitalizací.
Prenatální screening modul pro výpočet rizika Downova syndromu a dalších patologických stavů v těhotenství s integrovanou těhotenskou kalkulačkou.
Konfigurace modul pro nastavení vzhledu a chování systému dle požadavků klienta na urovni celé aplikace nebo jednotlivých uživatelů.

 
 

nahoru

 

Prostředí systému


SmartMEDIX je navržen s ohledem na účelnost a maximální jednoduchost ovládání.

SmartMEDIX obsahuje nástrojovou lištu, kterou lze konfigurovat dle potřeb konkrétního pracovníka tak, aby byly zobrazeny pouze potřebné ovládací prvky.

Při práci nad pacientem/klientem je zobrazen informační panel – vizitka se základními údaji pacienta.


Další vlastnosti systému

 

MDI prostředí pro práci s více dokumenty najednou s možností přepínání lištou jako ve Windows
Font možnost uživatelského nastavení velikosti písma v  aplikaci na 8 (Windows), 10 nebo 12 (výchozí) – na současných LCD nejlépe čitelné.
Karty organizace dokumentů do karet s přepínáním pomocí navigačních tlačítek po levé straně. Tlačítka pro specifické akce se nacházejí až na jednotlivých kartách – prostředí není zahlceno ikonami.
Fráze přednastavené texty, které lze pomocí zkratek vkládat do textů a ušetřit tak psaní opakujících se statí. Fráze lze vytvářet zápisem, vkládáním ze schránky (z libovolného cizího zdroje) nebo z existujících textů. Vkládání probíhá buď výběrem ze seznamu nebo pomocí značek, které si uživatel sám nastaví, např. zápis +abc se tak v  textu může rozbalit na libovolně dlouhý text. Ve výběru fráze lze rovněž v náhledu blokem označit a aplikovat pouze část příslušné fráze.
Aktualizace Automatické aktualizace přes internet podobně jako Windows
Vzdálená pomoc Vzdálená pomoc pro asistenci a  programovou podporu, pomocí které se může operátor připojit na PC klienta a asistovat při řešení problému
Tiskové sestavy lze upravovat existující sestavy, vytvářet vlastní, tisknout/dotiskovat s posunem od poslední pozice apod.
Export sestav systém disponuje rozšířenými možnostmi exportu, např. generování PDF. Libovolnou sestavu lze uložit nebo otevřít v některém z běžných formátů případně lze sestavu uložit do schránky pro zpracování v libovolném programu.
Předlohy textů položky dokumentace jako jsou denní záznamy, anamnézy, zprávy apod. lze opatřit předdefinovanými formuláři, které obsahují kromě textových polí i formulářové prvky jako zatržítka, rozbalovací seznamy, vícenásobné výběry apod. Tyto formuláře lze uživatelsky vytvářet a upravovat v přiloženém editoru.
Práva systém disponuje možností nastavení přístupových práv – lze rozlišit, který pracovník má kam vidět a které operace může provádět.
Vícekriteriální filtrování v každé tabulce lze filtrovat dle více atributů najednou

 

nahoru

 

Zaměření

Ambulance

Specializovaná zařízení

Polikliniky

LDN

Sociální zařízení

Prenatální screening

IVF centra

nahoru


Systémové požadavky


SmartMEDIX je vybudován na architektuře Client/Server umožňující práci mnoha uživatelů nad jednou databází. Pro běh SmartMEDIXu není mimo databáze vyžadována instalace doplňkových komponent. Databáze může běžet na samostatném serveru nebo na jedné ze stanic. Operačním systémem serveru může být kterýkoli systém z rodiny Windows případně Linux (pro Firebird).

Hardware

PC s procesorem minimálně 1GHz a pamětí 1GB, prostředí s rozlišením minimálně 1024x768, lépe však více (prostředí je optimalizováno pro současné širokoúhlé panely), síťová konektivita na databázový server.

Software


Aktualizovaný operační systém (Windows XP/Vista/7 nebo Server 2003 a novější), nainstalovaná antivirová ochrana, funkční ochrana před útoky z internetu (firewall).

Databázový server

SmartMEDIX podporuje dvě databázové platformy:
 

  • Firebird 2.0 / 2.1
  • MsSQL Server 2005 / 2008


Instalace

Instalace SmartMEDIXu probíhá prostřednictvím průvodce v několika typických krocích a je uživatelsky i časově velmi nenáročná.

Aktualizace

Aktualizace systému je možná on-line s automatickou propagací na všechny stanice, kde je SmartMEDIX instalován. Systém rovněž on-line aktualizuje číselníky.

Internet

Vzhledem k aktualizacím systému, možnosti vzdálené pomoci a velmi účinnému zabezpečení současných PC před útoky z internetu je velmi účelné mít systém napojen na internet.
 

nahoru

AVe-comp, s.r.o., 2009
Hněvkovská 1241/34, 148 00 Praha 4